Laura Suma

Fiat 500 C

Gentilezza, onestà, umanità.